Pomoc prawna – doradztwo prawne dla Polaków przebywających za granicą. Radca prawny – pomoc w sprawach emigrantów.

doradztwo prawne dla polaków za granicą

Jeśli przebywasz za granicą Polski na długotrwałej emigracji lub pozostawiłeś istotne sprawy dla przyszłości swojej lub swojej rodziny na terenie Polski Kancelaria zajmie się nimi na bierząco raportując załatwienie spraw w wybrany przez Ciebie sposób.

Sprawy te mogą dotyczyć zarówno prawa międzynarodowego jak i mogą pozostawać zupełnie bez związku.

Należy bowiem pamiętać, że odpowiednie pokierowanie spraw może uchronić Państwa przed często przykrymi konsekwencjami np. fikcji doręczenia dokumentu przez Sąd lub Urząd.

Podejmując współpracę z Kancelarią możesz liczyć na wsparcie w sprawach prowadzonych w języku polskim ale także angielskim oraz niemieckim.

Kancelaria zajmuje się kompleksowo sprawami zleconymi przez naszych Klientów:

  1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego: pozwy i odpowiedzi na pozew ( w sprawach osób fizycznych oraz sprawach gospodarczych) , przygotowanie dokumentacji do złożenia pozwu: gromadzenie dokumentacji, analiza akt sprawy, fotokopie akt sprawy w wybranych Sądach lub urzędach
  2. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego: zaprzeczenie ojcostwa, pozwy o alimenty, obniżenie alimentów, wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, uznanie za zmarłego, wniosek o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora.
  3. Sprawy administracyjne: wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, sprawy podatkowe z tytułu darowizn i spadków, inne incydentalne okoliczności z zakresu administracji publicznej (Urząd Gminy, Urzędy Wojewódzkie, Urząd Miasta).
  4. Sprawy karne w pełnym aspekcie: począwszy od ustalenia statusu sprawy, poprzez sprawy związane z okolicznościami powrotu Klienta do kraju, reprezentacji w toczącym się postępowaniu przed sądem.
  5. Usługa tłumaczy przysięgłych także dla Klientów objętych działaniami polskich organów administracji lub wymiaru sprawiedliwości a nie władających biegle językiem polskim.

Udzielając pełnomocnictwo Kancelarii otrzymujesz pewność, że Twoją sprawą zajmie się wykwalifikowany radca prawny a w przypadkach wymagających wyjątkowych specjalności Kancelaria pomoże w odnalezieniu właściwych rozwiązań i adekwatnych profesjonalistów (branża medyczna, begli w zakresie grafologii etc.).

Jedną z pierwszych czynności jest często zapoznanie się z dokumentacją i aktami sprawy danego postępowania wraz z jej analizą merytoryczną i opinią prawną i zazwyczaj tę czynność rekomendujemy jako najważniejszą w sytuacji zaistniałej potrzeby. Opinia prawna wraz z kwerendą dokumentacji jest przesyłana w formie PDF lub edytowanej celem łatwiej pracy z tematem.

Porady prawne są realizowane za pomocą ogólnodostępnych środków komunikacji elektronicznej, opinie mogą być przesyłane jako zahasłowane, mogą być załatwiane także drogą telekonferencji.

Celem szybkiego kontaktu zapraszam do kontaktu pod mailami Kancelarii: dominik.nowak@oirpwarszawa.pl lub kontakt@dnradcaprawny.pl