Majątek wspólny małżonków, zarządzanie i korzystanie. Część 2.

majatek-wspolny-malzonkow-zarzad-i-podzial-w-praktyce-prawnik-Warszawa-Krakow-Lublin-porady

Majątek wspólny małżonków stanowi fundament ich życia materialnego oraz jest kluczowym elementem ich relacji prawnych. Prawo korzystania z tego majątku jest nie tylko zagadnieniem prawnym, ale również etycznym i emocjonalnym. Zarządzanie i korzystanie z z majątku małżonków niekiedy stanowi problem dla wspólnoty domowej. W kontekście tego obszaru niezmiennie istnieje potrzeba zrozumienia i respektowania równej roli […]