Najem lokalu zgoda małżonka | jak podpisać umowę najmu | bezpieczna umowa najmu

najem lokalu a zgoda małżonka

Szanowni Państwo,

chciałbym aby moje publikacje powodowały, że umowy najmu będą bezpieczne a wpisy będą przyczyniały się do poprawy świadomości w zakresie umów najmu nie tylko wynajmujących (właścicieli lokali) ale także najemców.

W dzisiejszej publikacji chciałbym zwrócić uwagę na jeden z często pomijanych wymogów przy zawieraniu umowy najmu pomiędzy stronami będącymi w związku małżeńskim, którym jest zgoda małżonka na zawarcie umowy najmu.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego, którą zawieramy z wynajmującymi, którzy pozostają w zawiązku małżeńskim a mieszkanie lub lokal użytkowy są objęte wspólnością majątkową wymaga dodatkowo zgody drugiego małżonka.

Jest to wymóg wynikający z art. 37 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Art.37.

§1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:1)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;2)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;3)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa; 4)darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych(…)

Umowa najmu zaliczana jest do czynności wymienionych w Art. 37 par. 1 pkt Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Co w sytuacji gdy chcemy podpisać umowę a właściciel przystępuje sam do podpisania umowy?

Pierwszą rzeczą którą należy sprawdzić jest księga wieczysta nieruchomości która ma być przedmiotem najmu. Można tego dokonać wpisując numer księgi wieczystej na darmowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false

W dziale II księgi znajdziemy informacje o właścicielach nieruchomości.

Co w sytuacji gdy nie wykonamy niezbędnych czynności i podpiszemy umowę bez wymaganej zgody?

Niestety umowa najmu lokalu pozostaje nieważna aż do czasu potwierdzenia jej przez drugiego małżonka. Jest to bardzo ważne w sytuacji gdy najem wiąże się z nakładami lub czynnościami organizacyjnymi (najem lokalu użytkowego). W przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego sytuacja wygląda nieco gorzej. Skoro nie ma umowy najmu nie chronią najemcy przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Aby umowa najmu lokalu zawarta bez wymaganego potwierdzenia stała się ważna należy uzyskać zgodę drugiego małżonka. Zgoda ta może być udzielona z datą późniejszą niż umowa najmu.

Gdy wynajmujący nie dostarcza wymaganego oświadczenia, najemca może wyznaczyć mu termin do dostarczenia takiej zgody pod warunkiem zwolnienia z obowiązków wynikających z umowy po bezskutecznym upływie tego terminu.

Podsumowując należy pamiętać, że zawarcie umowy najmu staje się skuteczne z chwilą potwierdzenia jej przez drugiego małżonka z sytuacji gdy lokal należy do wspólności majątkowej. Może być to dokonane wprost na umowie lub poprzez złożenie oświadczenia.

Jeśli poruszony przeze mnie temat Cię zainteresował pozostaw proszę komentarz pod wpisem. Postaram się odpowiedzieć na nurtujące pytania i problemy związane z umową najmu lokalu.

3 Replies to “Najem lokalu zgoda małżonka | jak podpisać umowę najmu | bezpieczna umowa najmu”

 1. Jestem osobą wynajmującą. Najemcą chce wynająć mieszkanie od 1 stycznia a 4 stycznia się żeni. Podpisując z nim umowę najmu okazjonalnego nie narażam się na niebezpieczeństwo że pszyszłą żonę nie będzie obejmował akt notarialny o poddaniu się egzekucji.

 2. Witam serdecznie,
  Posiadam z byłym mężem lokale użytkowe pod wynajem. W trakcie wspólnoty małżeńskiej zostały podpisane trzy umowy bez mojej zgody z najemcami i tylko on jest stroną. Po jakimś czasie zrobiliśmy rozdzielność majątkową i przyszli nowi najemcy na kolejne lokale, gdzie tylko były mąż jest stroną umowy.
  Dziś jesteśmy po rozwodzie i za nim dojdzie do podziału majątku chciałabym żeby najemcy rozliczali się też ze mną. Jak mam sporządzić prawidłową umowę lub z aneksować ją najemcom.

  1. Dominik Nowak radca prawny says: Odpowiedz

   Szanowna Pani, dziękuję za pytanie. Często spotykam się z problemami związanymi z relacjami małżeńskimi w trakcie zawierania lub rozwiazywania umów najmu.
   Powyższa tematyka wymaga jednak szczegółowego omówienia. Uprzejmie proszę o kontakt pod adresem kontakt@dnradcaprawny.pl Myślę, że uda znaleźć się prawidłowe rozwiązanie Pani problemu bo problem jest ważny i wymaga dokładnego zbadania stanu faktycznego.

Dodaj komentarz