porady prawne umowa najmu lokalu

Nieruchomości

Porady prawne w zakresie nieruchomości w Warszawie, Krakowie lub Gdańsku świadczone przez profesjonalnego prawnika – radcę prawnego – to gwarancja pewnego obrotu i prawidłowo przygotowanej umowy lub porady prawnej. Analiza stanu prawnego nieruchomości, wzór umowy najmu okazjonalnego lub umowy najmu instytucjonalnego wymagają wielu lat doświadczenia i odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Porady prawne także online – doradztwo prawne jest teraz szybsze i dostępniejsze dla Klientów. Współpraca z agencjami nieruchomości w zakresie umów.

Jakie obszary rynku nieruchomości obsługuje Kancelaria Prawo i Nieruchomości?

 1. Umowy najmu okazjonalnego oraz umowy najmu instytucjonalnego.
 2. Obsługa procesów nieruchomościowych przed urzędami administracji publicznej.
 3. Pomoc prawna – porady dla Polonii z Kanady, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii.
 4. Due-dilligence nieruchomości. Ocena stanu prawnego przed nabyciem nieruchomości.
 5. Analiza spraw dotyczących zasiedzenia nieruchomości.
 6. Zabezpieczenie majątku przed utratą, odpowiednim gospodarowaniem lub pozbawieniem prawa do korzystania.
 7. Analiza i zweryfikowanie umów użyczenia, dzierżawy lub służebności.
prawo nieruchomości radca prawny porady prawne umowy najmu najem okazjonalny instytucjonalny lokalu prawnik Warszawa Gdańsk Kraków

1. Umowy najmu okazjonalnego oraz umowy najmu instytucjonalnego.

Analiza i przygotowanie dobrej umowy najmu wymaga szerokiego doświadczenia na podstawie wielu umów zredagowanych dla Klientów w całej Polsce. Kancelaria od kilku lat przygotowuje umowy lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. Przygotowujemy także wzory umowy najmu instytucjonalnego dla przedsiębiorców zajmujących się najmem. Dobra umowa najmu wymaga dokładnej analizy poszczególnych jej części, a wzory występujące w internecie często nie wyczerpują wszystkich istotnych elementów.

2. Obsługa procesów nieruchomościowych przed urzędami administracji publicznej.

Radca prawny Kancelarii przejmuje jako pełnomocnik sprawy związane z obsługą dokumentacji, pism i innych formalności związanych z korespondencją z urzędów, postępowań fiskalnych lub innych. Kancelaria jako pełnomocnik może występować przed Państwowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, organami geodezyjnymi

3. Pomoc prawna – porady dla Polonii z Kanady, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii.

Kancelaria udziela wsparcia Polakom mieszkającym poza granicami Polski. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu porad rodzinnych (podział dział majątku), alimentów, majątkowych w tym nieruchomości. Kancelaria redaguje umowy najmu, dzierżaw a także koordynuje procesy nieruchomościowe.

Kancelaria zapewnia wsparcie i wszelkiego rodzaju kooperację z agencjami nieruchomości w imieniu właściciela lub spadkobiercy pozostającego poza granicami Polski.

4. Due-dilligence nieruchomości. Ocena stanu prawnego przed nabyciem nieruchomości.

Na czym polega due-dilligence nieruchomości? To procedura która obejmuje kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości, a także jej stanu faktycznego, stosowana przy transakcjach związanych ze sprzedażą nieruchomości. Analiza prawnika w ramach due-dilligence obejmuje szereg obszarów prawnych i faktycznych:

 1. Badanie księgi wieczystej nieruchomości.
 2. Właściwych rejestrów.
 3. Analizę roszczeń i hipotek.
 4. Analizę stanu faktycznego mogącego wpływać na możliwości inwestycyjne.
 5. Analizę stanu prawnego mogącego wpływać na możliwości inwestycyjne.
 6. Kwestie podatkowe
 7. Kwestie kosztów obsługi nieruchomości w przyszłości.
 8. Kwestie zawartych umów związanych z nieruchomością.
prawo nieruchomości radca prawny porady prawne umowy najmu najem okazjonalny instytucjonalny lokalu prawnik Warszawa Gdańsk Kraków

5. Analiza spraw dotyczących zasiedzenia nieruchomości.

Aspekty prawne zasiedzenia nieruchomości, postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia własności w drodze zasiedzenia, sprawy sądowe w zakresie zasiedzenia.

Posiadając duże doświadczenie w zakresie spraw o zasiedzenie nieruchomości staram się przedstawiać Państwu w sposób przystępny niejasności związane z postępowaniem o zasiedzenie nieruchomości.

6. Zabezpieczenie majątku przed utratą, odpowiednim gospodarowaniem lub pozbawieniem prawa do korzystania.

Osoby przebywające poza granicami Polski – Emigracja z Kanady Niemiec czy Wielkiej Brytanii – często zwraca się z prośba o pomoc w sprawach dotyczących ich mienia pozostawionego w Polsce. Są to ruchomości (np. pieniądze, samochody, jachty) ale przede wszystkim działki, mieszkania, domy lub garaże.

Taki stan faktyczny może prowadzić do niekorzystanych zmian prawnych ale w szczególności może powodować spadek wartości tych nieruchomości poprzez ich zniszczenie lub nawet zasiedzenie w skrajnych przypadkach.

7. Analiza i zweryfikowanie umów w tym użyczenia, dzierżawy lub służebności.

Przygotowanie umowy – często bazując na gotowych wzorach umów dostępnych w Internecie Klienci nie chronią swojego indywidualnego interesu związanego z zawarciem konkretnej umowy umowy przedwstępnej, sprzedaży, najmu. Analiza i przygotowanie istotnych elementów umowy pozwala mieć pewność, że wszystkie istotne kwestie, z punktu widzenia Strony umowy, zostały w niej zawarte. Zawód radcy prawnego daje rękojmię zgodnego z przepisami przygotowania umowy

Analiza i korekta umowy sporządzonej przez osobę trzecią – w praktyce często dostajemy gotowy projekt umowy do popisu. Kancelaria – radca prawny – pomoże Państwu w analizie postanowień umowy, wskazując jej istotne, lub zagrażające Państwa interesom punkty. Brak wskazania w umowie swoich postanowień, często powoduje wiele nieprzyjemności lub problemów z rozliczeniami, czego należy unikać.

Negocjacje w zakresie zawarcia umowy – często osoby spoza branży rynku nieruchomości chcąc wynająć powierzchnię handlową lub mieszkalną spotykają po drugiej stronie agenta rynku nieruchomości lub innego profesjonalistę, który działając na rzecz swojego klienta przedstawia warunki z którymi Państwo się nie zgadzacie. Blog pomoże Państwu zbudować przewagę w czasie spotkań biznesowych i negocjacji w zakresie ustalania szczegółowych warunków kontraktu.

Jeśli chcecie Państwo jedynie wstępnie zaopiniować, lub poradzić się w zakresie umowy – p KAncelaria świadczy porady prawne online lub pisemne – w formie tradycyjnej na papierze wysokiej jakości w zakresie podstawowej problematyki  nieruchomości (powierzchnie komercyjne, nieruchomości gruntowe, lokalowe, w tym także dzierżawa, zasiedzenie, aspekty podatkowe) – w przypadku szczególnie skomplikowanych problemów prawnych.

Dodatkowo przygotowuję umowy oraz opinie prawne dla Polaków mieszkających poza granicami – emigrantów do różnych części świata – Kanady, Australii, USA, którzy pozostawili swoje sprawy prawne w tym także nieruchomości na terenie RP.

Na rynku szeroko rozumianej pomocy prawnej brakuje wyspecjalizowanych ośrodków, które świadcząc profesjonalną pomoc prawną poprzez radców prawnych i adwokatów, skupiają się na wąskiej dziedzinie prawa jaką są nieruchomości.

W odpowiedzi na rosnący popyt na wyspecjalizowane usługi rynku prawniczego specjalnie dla Państwa powstała witryna w której staram się przygotować szeroką ofertę informacji związanymi z zagadnieniami prawnymi obrotu nieruchomościami.

Swoim staraniem będę dążyć do tego, by meandry zapisów ustawowych, a także wszelkie skomplikowane sytuacje moich czytelników związane z  lokalami oraz gruntami stały się przejrzyste.

Blog ma na celu budowanie świadomości prawnej czytelników w zakresie m.in. sposobu obrotu nieruchomościami, aspektó prawnych posiadania nieruchomości we wszelkich aspektach.

Swoją wiedzę z zakresu rynku  nieruchomości staram się przekazać w taki sposób aby czytelnik miał poczucie, że jego wątpliwości zostały rozwiane.

Swoją wiedzę i doświadczenie kieruję do osób fizycznych jak i przedsiębiorców profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

W przypadkach, w których publikacje będą niewystarczające dla rozwiązania konkretnego Państwa problemu zachęcam do kontaktu. Dodatkowo, realizuję porady i przygotowuje umowy i opinie dla osób zamieszkujących poza granicami Polski – emigrantów lub tymczasowo zamieszkujących Stany Zjednoczone Ameryki, Kanadę Anglię, Holandię, Niemcy czy Szwajcarię. 

Jeśli po przeczytaniu powyższego wiesz, że musisz:

 1. przygotować dobrą umowę zgodną z obowiązującym prawem;
 2. zawrzeć w umowie dodatkowe zapisy zabezpieczające;
 3. Szybko i bezpiecznie obsłużyć transakcję ze wsparciem prawnika profesjonalisty w rynku nieruchomości\
 4. Przejść przez procedury sądowe skutecznie i bez problemów:

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy profesjonalnego prawnika zrzeszonego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – podaję kontakt: Dominik Nowak

tel: +48 500861130, email: kontakt@dnradcaprawny.pl

Zachęcam do pozostawienia komentarza -odpowiemy niezwłocznie.

O Autorze.

Dominik Nowak – prawnik, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem na rynku najmu, transakcji rynku nieruchomości , w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych w obszarze nieruchomości, doradztwa rodzinnego oraz gospodarczego.
Ukończył aplikację radcowską i zdał państwowy egzamin zawodowy. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, która należy do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA). 

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego. Na co dzień doradza dużym podmiotom gospodarczym, odpowiadając za skomplikowane transakcje, a także osobom fizycznym w języku polskim i angielskim.

Dodaj komentarz