Polacy w Niemczech – porady prawne dla Polonii. Polski prawnik dla Polonii niemieckiej. Doradztwo rodzinne spadkowe Polska Niemcy

prawnik dla polaków w niemczech

Polacy w Niemczech często pytają o porady prawne dla Polonii. Poszukują prawnika z Niemiec, który mógłby współpracować z polskim prawnikiem w załatwienia ich spraw sądowych lub innych problemów prawnych. Polski prawnik dla Polonii doskonale sprawdza się w sprawach prowadzonych na terenie Polski oraz w kontaktach z zagranicznymi urzędami lub prawnikami. W swoich sprawach spotykam się ze sprawami Polaków, dla których Niemcy stały się drugą ojczyzną. Będąc na emigracji, muszą dokończyć sprawy prawne rozpoczęte w Polsce, lub potrzebują wsparcia z toczącymi się postępowaniami. Często najlepszym wyjściem są porady online lub prowadzenie spraw przez pełnomocnika.

Czego dowiesz się z tego wpisu:

Polacy w Niemczech – kiedy możemy pomóc?

Kancelaria wpiera Polaków w sprawach prawnych i administracyjnych, które z powodu opuszczenia Polski nie mogą zajmować się osobiście. W czasach pełnej mobilności, dostępności porad i konsultacji online możemy kontaktować się z Klientami ze wszystkich części Niemiec. Świadczymy porady prawne nie tylko nie tylko dla Polaków z Berlina, Hamburga, Kolonii czy Frankfurtu nad Menem. Kancelaria z uwagi na doświadczenie w konsultacjach zdalnych przyjmuje także sprawy ze Stuttgartu, Düsseldorfu oraz Lipska.

Jeśli zatem potrzebujesz pomocy lub reprezentacji w Polsce a nie chcesz przyjeżdżać – Kancelaria zadba o twoje sprawy a Ty nie będziesz musiał opuszczać Niemiec.

Pełnomocnictwo udzielone na piśmie w dowolnej formie lub na formularzu – będzie skuteczne w reprezentacji przed ww. organami lub osobami prawnymi lub fizycznymi.

Pomoc prawna – nieruchomości

Kancelaria świadczy pomoc w codziennych sprawach związanych z obowiązkami majątkowymi oraz administracyjnymi. Profesjonalny prawnik na podstawie pełnomocnictwa będzie reprezentował Klienta z Niemiec przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi (Urzędem Skarbowym). Pełnomocnictwo może też obejmować udział w postępowaniach sądowych cywilnych oraz administracyjnych.

 1. Sprawy obsługi nieruchomości związanej z najmem, przygotowanie umowy najmu, przesłanie wypowiedzenia, wezwania do zapłaty lub przeprowadzenie windykacji. Kancelaria przygotowuje pozwy o zapłatę czynszu najmu z całej Polski – Warszawy, Krakowa, Gdańska, Lublina czy Poznania.
 2. Zasiedzenie nieruchomości – sprawy regulacji stanu prawnego księgi wieczystej, hipoteki, wykreślania hipotek, restrukturyzacja kredytów. Kancelaria świadczy pomoc w uregulowaniu wpisów w księgach wieczystych w taki sposób, by można było zbyć nieruchomość. Kancelaria ma duże doświadczenie w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie. Wszelkie kwestie związane z podziałem nieruchomości wspólnej w zakresie korzystania, działem spadku (nieruchomości gruntowe, budynkowe).
 3. Zniesienie współwłasności. Pomoc prawna obejmuje doświadczenie profesjonalnego pełnomocnika w zakresie negocjacji, kontaktów z instytucjami i organami administracji. Prawnik występuje w imieniu Klienta w zakresie wybranego trybu zniesienia współwłasności nieruchomości: sadowego lub umownego.
 4. Regulacja spraw podatkowych nieruchomości, składanie deklaracji, czynny żal, reprezentacja przed organami skarbowymi.

Pomoc prawna – sprawy rodzinne

Jednym z najczęściej poruszanych spraw są te związane z testamentami, oraz szeroko pojętymi spadkami:

 • zabezpieczenie masy spadkowej,
 • stwierdzenie nabycia spadku, lub dział spadku
 • zachowek (jedna często wskazywanych spraw) odszkodowanie z tytułu zachowku to istotna kwestia relacji spadkowych Polonia często występuje z tym roszczeniem – o zachowku pisałem tutaj: Kto jest uprawniony do zachowku?
 • odpowiedzialność za długi spadkowe – informacja od rodziny lub sądu

Drugim obszarem są sprawy rodzinne z zakresu ustalenia relacji ojciec vs. matka. Kancelaria prowadzi sprawy małżeńskie – rozwody, ustalenie alimentów, opieka nad dziećmi, podział majątku, separacja.

Doradztwo prawne – ubezwłasnowolnienie

Kancelaria posiada duże doświadczenie w sprawach dotyczących opieki nad osobami starszymi w szczególności w postępowaniach o ubezwłasnowolnienie oraz o ustanowienie opiekuna prawnego, doradcy tymczasowego.

Porady prawne online, konsultacje i opinie prawne mogą odbywać się za pośrednictwem komunikatorów platform internetowych. Kancelaria konsultuje i przygotowuje pism w sprawach związanych opieką medyczną nad osobami starszymi, zgodami w trakcie procedur szpitalnych (zgoda na zabieg, operację).

Tutaj znajdziesz moje wpisy o ubezwłasnowolnieniu w Polsce. >>> Kliknij Ubezwłasnowolnienie <<<

Pomoc prawna dla przedsiębiorców – sprawy gospodarcze, wierzytelność, długi, umowy

Kancelaria posiada duże doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami z Niemiec w zakresie negocjowania umów, transakcji handlowych, negocjowania umów sprzedażowych, zakupowych.

Kancelaria przygotuje, zredaguje lub skonsultuje sprawy gospodarcze z zakresu:

 1. Przygotowania kontraktu z przedsiębiorcą z Niemiec.
 2. Analizy zapisów oraz wprowadzenia poprawek.
 3. Przygotowania umów poufności, rozwiązania umowy, negocjacji.
 4. Dochodzenie długów od polskich i niemieckich przedsiębiorców.
 5. Pozwy, roszczenie o odszkodowanie, o zadośćuczynienie.

Kontakt i podsumowanie

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy profesjonalnego prawnika w Polsce, zrzeszonego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – podaję kontakt: Dominik Nowak tel: +48 500861130, email: kontakt@dnradcaprawny.pl

Zachęcam do pozostawienia komentarza -odpowiemy niezwłocznie.

O Autorze.

Dominik Nowak – prawnik, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach publicznych
i podmiotach prywatnych w obszarze nieruchomości, doradztwa rodzinnego oraz gospodarczego.
Ukończył aplikację radcowską i zdał państwowy egzamin zawodowy. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, która należy do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA). Ukończył z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego. Na co dzień doradza dużym podmiotom gospodarczym, a także osobom fizycznym w języku polskim i angielskim.

Dodaj komentarz