Poręczenie umowy najmu – bezpieczna umowa najmu dla studenta.

Poręczenie umowy najmu stanowi istotny element wielu transakcji najmu nieruchomości, zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy. Polega ono na zabezpieczeniu prawidłowej realizacji umowy poprzez zaangażowanie trzeciej strony, która zobowiązuje się do spłaty należności, w przypadku gdy wynajmujący nie będzie w stanie jej uregulować. W ostatnich latach poręczenie towarzyszy coraz większej liczbie umów najmu, ze względu na rosnące znaczenie bezpieczeństwa finansowego dla obu stron umowy. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej istocie poręczenia umowy najmu, jego zaletom oraz potencjalnym ryzykom i kwestiom prawno-finansowym, które warto wziąć pod uwagę przed zawarciem takiej umowy.

Spis treści

 1. Umowa poręczenia — skuteczne zabezpieczenie czynszu najmu
 2. Korzyści wynikające z umowy poręczenia w najmie mieszkań
 3. Jak prawidłowo zabezpieczyć umowę najmu za pomocą poręczenia?
 4. Skuteczna ochrona finansowa w umowie najmu dzięki poręczeniu
 5. Profesjonalna pomoc w redakcji umowy poręczenia
 6. Bezpieczne umowy najmu w języku angielskim i ukraińskim

Umowa poręczenia — skuteczne zabezpieczenie czynszu najmu

Coraz częściej wykorzystywanym sposobem zabezpieczenia czynszu najmu jest umowa poręczenia. Czy poręczenie to sposób, by zminimalizować ryzyko braku płatności czynszu najmu? Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (wynajmującego) wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik (najemca) nie wykonał zobowiązania (czynszu najmu lub innych zobowiązań wynikających z umowy). Oświadczenie poręczyciela powinno być bezwzględnie złożone na piśmie. Decyduje to o ważności poręczenia.

Korzyści wynikające z umowy poręczenia w najmie mieszkań

Obecnie jednym z najczęściej zadawanych pytań przez najemców jest to jak mogą bezpiecznie wynająć mieszkanie. I nie dotyczy to tylko Warszawy, Poznania Wrocławia lub Krakowa gdzie czynsze są dość wysokie w stosunku do reszty kraju. Umowę najmu można zabezpieczyć w każdym przypadku – gwarantując godziwy zysk dla wynajmującego. Z pewnością poręczenie jest skuteczną metodą na dodatkową gwarancję i ochronę umowy najmu. W sytuacji braku możliwości zapłaty czynszu przez najemcę poręczyciel gwarantuje zapłatę poprzez odpowiednią umowę.

Jak prawidłowo zabezpieczyć umowę najmu za pomocą poręczenia?

Odpowiednią umowę poręczenia rekomenduję jako załącznik do umowy najmu. Prawidłowe przygotowanie umowy najmu pozwoli na skuteczną egzekucję swoich praw.

Wynajmujący ma gwarancję, że w sytuacji nie wypłacalności najemcy może skierować swoje roszczenie do poręczyciela dla kogo umowa poręczenia Umowa poręczenia jest szczególnie ważna dla wynajmujących, którzy mają wątpliwości co do możliwości finansowych najemców.

W kontekście poręczenia najczęściej dostaje pytania dotyczące poręczenia wobec:

 1. Studentów osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia;
 2. Obcokrajowców, których kontrakty są krótkoterminowe lub mogące być szybko zakończone ( praca sezonowa lub jednorazowe zlecenie);
 3. Osoby, które dopiero rozpoczęły pracę (na umowę o pracę);
 4. Osoby, które nie są w stanie przedstawić swoich dochodów na pokrycie wysokiego czynszu najmu.

W takiej sytuacji najemca może przedstawić poręczyciela w osobie członka rodziny i tutaj mogą to być rodzice inne osoby gwarantujące zapłatę czynszu mogą to też być osoby prawne spółki. Często spotykanym przykładem jest poręczenie pracodawcy wobec najemcy.

Skuteczna ochrona finansowa w umowie najmu dzięki poręczeniu

Ostrożnie wybierajmy poręczyciela. Gdy poręczycielem zostaje osoba nieodpowiednia (posiadająca małe dochody) egzekucja należności z zabezpieczenia także nie będzie możliwa! Podstawową kwestią jest kwota lub zakres zobowiązań, jaką zabezpiecza poręczyciel. Jest to bardzo ważne, gdyż zabezpieczenie może dotyczyć zarówno kwoty czynszu jak i innych przyszłych zobowiązań typu naliczone media lub szkody dokonane przez najemcę w lokalu. Jak regulujemy odpowiedzialność poręczyciela? Czy odpowiedzialność jest całkowita (solidarna) czy można ją ograniczyć? W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Kim jest współdłużnik solidarny?

Jeżeli termin płatności długu – w tym przypadku czynszu najmu lub innych zobowiązań wynikających z umowy najmu- nie jest oznaczony albo jeżeli płatność długu zależy od wypowiedzenia, poręczyciel może po upływie sześciu miesięcy od daty poręczenia, a jeżeli poręczył za dług przyszły – od daty powstania długu żądać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty albo z najbliższym terminem dokonał wypowiedzenia. Jeżeli wierzyciel nie uczyni zadość powyższemu żądaniu, zobowiązanie poręczyciela wygasa.

Jak pokazuje powyższe – odpowiednio skonstruowana umowa poręczenie umowy najmu może być istotnym elementem w przypadku długotrwałego procesu dochodzenia należności z tytułu umowy najmu. O ograniczeniach egzekucji w kontekście z zabezpieczenia czynszu najmu piszę w osobnej publikacji i już teraz zachęcam do jej przeczytania.

Profesjonalna pomoc w redakcji umowy poręczenia

Umowa poręczenia jest dobrym rozwiązaniem dla osób które wahają się, czy ich najemca będzie w stanie opłacić czynsz najmu do końca umowy z przyczyn ekonomicznych bądź indywidualnych jeśli potrzebujesz porady w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia umowy najmu twojego lokalu mieszkalnego lub użytkowego Kancelaria przygotowuje takie dokumenty oraz redaguje umowy najmu w taki sposób by były zgodne z przepisami i gwarantował gwarantowały wynajmującemu dodatkowe zabezpieczenie umowy.

Wzór umowy poręczenia umowy najmu – jak wykazuje powyższy artykuł – jest jednym z ważniejszych składowych bezpiecznej umowy najmu. Jeśli wynajmujesz lokal i po przeczytaniu powyższego artykułu uważasz, że umowa poręczenia to dobry sposób na zabezpieczenie warunków umownych – Kancelaria przygotowuje odpowiednie umowy poręczenia.

Bezpieczne umowy najmu w języku angielskim i ukraińskim

Jeśli powyższy wpis nie wyczerpał Państwa wątpliwości lub potrzebujecie bezpiecznej umowy najmu w zwykłym trybie lub w trybie najmu okazjonalnego dostosowanego do danej sytuacji obcokrajowca Kancelaria świadczy pomoc prawną w tym zakresie. Redakcja umowy, przygotowanej nowej, sprawy związane z rozliczeniem lub wypowiedzeniem umowy najmu są jednym w ważnych filarów działalności Kancelarii. Także w języku angielskim oraz ukraińskim.

O umowach najmu dla studenta pisałem też w tym artykule: https://dnradcaprawny.pl/umowa-najmu-pokoju-dla-studenta/ Zobacz!

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat wyżej wskazanych kwestii związanych z umową najmu lokalu komercyjnego zapoznaj się z artykułem dotyczącym wypowiedzenia najmu lokalu, który dla Ciebie przygotowałem lub napisz, a ja chętnie odpowiem na Twoje pytanie – także w komentarzu do tego artykułu.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu wiesz, że musisz:

 1. przygotować dobrą umowę najmu zgodną z obowiązującym prawem;
 2. zawrzeć w umowie najmu dodatkowe zapisy zabezpieczające;
 3. Szybko i bezpiecznie wynająć lokal mieszkalny ze wsparciem prawnika profesjonalisty w rynku nieruchomości

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy profesjonalnego prawnika zrzeszonego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – podaję kontakt: Dominik Nowak

tel: +48 500861130, email: kontakt@dnradcaprawny.pl

Zachęcam do pozostawienia komentarza -odpowiemy niezwłocznie.

O Autorze.

Dominik Nowak – prawnik, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem na rynku najmu, transakcji rynku nieruchomości , w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych w obszarze nieruchomości, doradztwa rodzinnego oraz gospodarczego.
Ukończył aplikację radcowską i zdał państwowy egzamin zawodowy. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, która należy do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA). 

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego. Na co dzień doradza dużym podmiotom gospodarczym, odpowiadając za skomplikowane transakcje, a także osobom fizycznym w języku polskim i angielskim.

If the above translation of the legal problem does not exhaust your doubts or you need a safe lease agreement in the ordinary mode or in the form of an occasional lease adapted to the given situation of a foreigner, my Law Firm provides legal assistance in this area. The editing of a contract, a prepared new one, matters related to the settlement or termination of a lease contract are one of the important pillars of my Law Firm’s activities. Also in English and Ukrainian.

If you have any questions, please contact: kontakt@dnradcaprawny.pl or by phone: 500-861-130


Dodaj komentarz