Poręczenie umowy najmu dla studenta lub przedsiębiorcy – ważne informacje o zabezpieczeniu umowy. Wzór umowy poręczenia.

Spis treści Umowa poręczenia — skuteczne zabezpieczenie czynszu najmu Coraz częściej wykorzystywanym sposobem zabezpieczenia czynszu najmu jest umowa poręczenia. Czy poręczenie to sposób, by zminimalizować ryzyko braku płatności czynszu najmu? Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (wynajmującego) wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik (najemca) nie wykonał zobowiązania (czynszu najmu lub innych zobowiązań wynikających […]