Podatek Stamp Duty Land Tax (SDLT) – Polski prawnik wyjaśnia.

podatek stamp duty land tax

W ramach świadczenia pomocy prawnej dla Polonii oraz emigracji miałem okraję przygotowywać analizę dotyczącą nieruchomości zakupionej w Polsce przed ślubem. Porady prawne dla osób stale zamieszkujących Wielką Brytanię w ramach spraw pozostawionych w Polsce to jedna z głównych gałęzi działalności mojej Kancelarii.

W tej publikacji opiszę najważniejsze informacje na temat Podatku SDLT:

 1. Co nowego w SDLT?
 2. Czym jest SDLT?
 3. Aktualne progi SDLT.
 4. Case Study dla SDLT.
 5. Jakie są podstawy prawne analizy przytoczonej sprawy?
 6. W jakich problemach prawnych Kancelaria pomaga Polonii?

Podatek Stamp Duty Land Tax (SDLT) jest bardzo istotnym elementem transakcji na terenie Wielkiej Brytanii. Podatek odprowadzany jest bezpośrednio do Urzędu Skarbowego i Celnego tj.: HMRC.

Sprawy podatkowe wyliczenie wysokości stanowiło przedmiot analizy przy udziale Kancelarii Podatkowej znajdującej się na terenie Wielkiej Brytanii.

Co nowego w SDLT?

Uwaga! Od 23 września 2022 r. zmieniły się stawki, od których nalicza się przedmiotowy podatek. Jest to niezwykle ważne, gdyż wiele publikacji w internecie prezentuje nieaktualne (historyczne) dane. Skorzystaj z pomocy prawnej gwarantującej bezpośrednie dotarcie do aktualnej wiedzy w tym obszarze.

Moja Kancelaria przygotuje dla ciebie wyjaśnienia dla doradcy podatkowego w Wielkiej Brytanii lub przy pomocy prawnika współpracującego – dokona dwustronnej polsko-brytyjskiej analizy przepisów prawa.

Pomoc prawa na Polonii przebywającej w Wielkiej Brytanii może być również świadczona poprzez analizę prawa polskiego. W konkretnym przypadku Kancelaria analizowała przepisy prawa nieruchomości, prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także przypisy kodeksu cywilnego, by przygotować wyjaśnienia dla Klientów oraz Kancelarii Podatkowej znajdującej się Londynie.

Czym jest SDLT?

SDLT – Stamp Duty Land Tax – podatek od zakupu nieruchomości, który jest obowiązkowy i powoduje zwiększenie kosztu zakupu nieruchomości. Warunki ulgi SDLT zmieniały się wielokrotnie w ostatnich latach, niemniej ostatnio nastąpiła istotna zmiana – dlatego kluczowe znaczenie mają aktualne porady prawne w tym zakresie.

Podstawowe informacje można uzyskać na rządowej stronie: https://www.gov.uk/stamp-duty-land-tax

Na uwagę zasługuje zwiększenie ulgi od 23 września 2022 r. tego roku:

Aktualne progi SDLT.

Obecne progi SDLT są następujące:

 1. £250,000 dla nieruchomości mieszkalnych
 2. 425 000 £ dla kupujących po raz pierwszy nieruchomość mieszkalną o wartości 625 000 £ lub mniejszej.
 3. £150,000 na grunty i nieruchomości niemieszkalne.

Bardzo pomocnym przy obliczaniu stosownego podatku jest kalkulator podatku Stamp Duty Land Tax, który doskonale przybliża szacowany całkowity koszt transakcji: Kalkulator podatku gruntowego Stamp Duty (tax.service.gov.uk)

Wyjaśnienia polskiego prawnika pozwolą na lepsze zrozumienie zawiłości polskiego prawa przez doradców Stamp Duty Land Tax (SDLT) Podatku obowiązującego na terenie UK

Case Study dla SDLT:

Analiza dotyczyła relacji prawa polskiego do obowiązujących przepisów prawa brytyjskiego – ulg opłacie skarbowej przy zakupie nieruchomości przez osoby pozostające w związku małżeńskim.

 Stamp Duty Land Tax choć to obligatoryjna opłata na terenie Wielkiej Brytanii, ale odpowiednie wyjaśnienia podmiotu polskiego – np. radcy prawnego – pomogą skorzystać z ulg przysługującym nabywcom nieruchomości. Zależą one od wartości posiadanych udziałów. Niemniej – wartość nieruchomości wynikająca z aktu notarialnego lub też charakter posiadanej nieruchomości często wzbudza wątpliwości organów podatkowych. Przy uzyskaniu rekomendacji Kancelarii podatkowej w UK pomocne bywają wyjaśnienia prawnika polskiego.

Moja Kancelaria posiada także możliwość rekomendacji i współpracy z prawnikami na terenie UK, którzy biegle mówią po polsku. Taka współpraca gwarantuje doskonałe zrozumienie tematyki prawa polskiego oraz brytyjskiego.

W przedmiotowej sprawie rozstrzygałem o charakterze udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Przedstawiłem stosowne wyjaśnienia, relacje do prawa brytyjskiego, a także przygotowałem wyjaśnienia związane z czynnościami mogącymi być brane pod uwagę tj. czym są ustroje majątkowe, rozdzielność majątkowa, ustawowy ustrój majątkowy, majątek osobisty małżonków, dziedziczenie ograniczonych praw rzeczowych.

Jakie są podstawy prawne analizy przytoczonej sprawy?

Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy po zawarciu małżeństwa tworzy między małżonkami wspólność ustawowa. Rzeczy majątkowe nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Majątek osobisty każdego z małżonków obejmuje: majątek nabyty przed ustanowieniem wspólnoty majątkowej.

Dlatego jeśli coś zostało nabyte przed powstaniem wspólnoty, należy to WYŁĄCZNIE do tego małżonka. Ma to konsekwencje w zakresie sprzedaży tego prawa, rozporządzania, płacenia podatków itp. Stan, w którym np. ułamkowa część prawa majątkowego została nabyta przed ślubem, nie powoduje, że prawo to przechodzi na wspólność majątkową współmałżonka.

Małżonkowie mogą bowiem ustanowić umowną relację majątkową. Zgodnie z art. 51 ww. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przypadku umownego rozdziału majątku każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. 51 (1). Każdy z małżonków samodzielnie zarządza majątkiem.

Podsumowując. Kancelaria przygotowała wyjaśnienia dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przesyłając je do kancelarii podatkowej znajdującej się w Londynie.  Jeśli potrzebujesz analizy twojej własności posiadanej na terenie Polski a wiąże się ona z prawami własności nieruchomości w relacji do podatków obowiązujących na terenie Wielkiej Brytanii – pomożemy w rozwiązaniu trudnej sytuacji.

W jakich problemach prawnych Kancelaria pomaga Polonii?

Jednocześnie, w ramach świadczonej pomocy prawnej moja Kancelaria posiada doświadczenie z współpracy z obcokrajowcami w tym dużej mierze z emigracją przebywającą na terenie Wielkiej Brytanii. Z powadzeniem realizujemy pomoc prawną w zakresie spraw pozostawionych w Polsce w następujących dziedzinach:

 1. Prawo nieruchomości w szczególności pośrednictwo przy transakcjach najmu, sprzedaży lub kupna nieruchomości.
 2. Analiza prawna nieruchomości znajdujących się na terenie Polski.
 3. Analiza stanu prawnego nieruchomości pozostawionych na terenie Polski – ze szczególnym wskazaniem na zabezpieczenie stanu prawnego wobec ryzyka zasiedzenia – przerwanie biegu zasiedzenia nieruchomości.
 4. Pomoc przy realizacji obowiązków podatkowych i administracyjnych, którym mogą podlegać osoby na stałe przebywające na terenie Wielkiej Brytanii.
 5. Sprawy spadkowe – testamenty, tłumaczenia przysięgłe, analiza stanu prawnego wobec odrzucenia spadku, spory spadkowe, podział masy spadkowej.
 6. Sprawy Rodzinne- ubezwłasnowolnienie, relacje małżeńskie, ustalenie alimentów.
 7. Mieszkania – opieka prawna nad zmianą lokatora, przejęcie lokalu, protokół odbioru.
 8. Sprawy z zakresu reprezentacji przed urzędami imigracyjnymi, Urzędem Stanu Cywilnego.  

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy profesjonalnego prawnika, zrzeszonego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – podaję kontakt: Dominik Nowak tel: 500861130, email: kontakt@dnradcaprawny.pl.

O Autorze.

Prawnik, Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych.

Ukończył aplikację radcowską i zdał państwowy egzamin zawodowy. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, która należy do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA). Ukończył z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego. Na co dzień doradza dużym podmiotom gospodarczym, a także osobom fizycznym w języku polskim i angielskim.