Umowa najmu garażu na czas oznaczony | Najem miejsca postojowego | Wzór Word PDF

Umowa najmu garażu

Klienci często pytają mnie o prostą umowę najmu garażu na czas określony. Jak napisać taką umowę najmu miejsca postojowego, aby była bezpieczna oraz zapewniała ochronę naszego majątku, a także spokojne korzystanie.

Bezpieczna umowa najmu garażu blaszanego czy wolnostojącego jak i miejsca parkingowego to kwestia kilku podstawowych ważnych elementów.

W poniższym wpisie skupię się na najważniejszych kwestiach umowy najmu miejsca garażowego:

  1. Jak odpowiednio nazwać strony umowy najmu garażu?
  2. Przedmiot umowy najmu – czyli co wynajmujemy? Garaż czy powierzchnię?
  3. Czynsz najmu czyli jaka kwota przysługuje za najem oraz czy można ją podwyższyć?
  4. Termin jest ważny ! Od kiedy, do kiedy i czemu już nie dłużej?
  5. Kaucja – zabezpiecza czynsz i inne opłaty.
  6. Wypowiedzenie umowy na czas oznaczony – pamiętaj by zabezpieczyć się odpowiednim zapisem!
  7. Załącznik do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy.

Jak odpowiednio nazwać strony umowy najmu garażu?

Pamiętajmy, że umowa najmu reguluje stosunek prawny pomiędzy właścicielem a najemcą powierzchni lub garażu wolnostojącego. Ważne, by wiedzieć jaki podmiot zawiera z Tobą umowę lub czy pełnomocnik jest umocowany do reprezentowania tej osoby.

Jeśli już wiesz, kto może dysponować zgodnie z prawem przedmiotem umowy, możesz podpisać umowę.

Czy należy podpisać umowę najmu? Czy umowa najmu może być ustna? Odpowiedź jest prosta: może.

Umowa najmu garażu może być także ustna. Powstaje jednak pytanie, czy łatwiej egzekwować umowę najmu zawartą ustnie, czy pisemnie? Odpowiedź jest jednoznaczna: zawieraj umowy na piśmie lub co najmniej w formie dokumentowej.

Przedmiot umowy najmu – czyli co wynajmujemy? Garaż czy powierzchnię?

Podpisując umowę musimy określić, co wynajmujemy, wskazując powierzchnię wprost z aktu notarialnego lub dokumentów potwierdzających, jaka powierzchnia. Można dołączyć kopię takiego dokumentu do umowy. Jeśli przedmiotem najmu jest garaż blaszany lub wolnostojący – dobrze zapoznać się z jego stanem technicznym oraz ewentualnymi zgłoszeniami lub dokumentacją techniczną (gwarancją, potwierdzeniem zakupu). Warunki atmosferyczne mogą spowodować uszkodzenie samochodu lub narażenie na uszkodzenie użytkowników – najemców.

Dobra umowa najmu to bezpieczeństwo twojego majątku

Czynsz najmu czyli jaka kwota przysługuje za najem oraz czy można ją podwyższyć?

Czynsz najmu to podstawowe wynagrodzenie za korzystanie z miejsca garażowego. Pamiętajmy, że oprócz czynszu umowa powinna regulować także kwestie opłat niezależnych od właściciela tj prądu lub ogrzewania. Niezmiernie ważną kwestią jest waloryzacja – podwyżka czynszu. Jeśli nie będzie odpowiedniej klauzuli w umowie – ciężko będzie namówić najemcę na zamianę kwoty czynszu.

Termin jest ważny ! Od kiedy, do kiedy i czemu już nie dłużej?

Umowa najmu garażu lub miejsca postojowego można zawrzeć na czas oznaczony – co zdecydowanie rekomenduję – a także na czas nieoznaczony. Trwałość takiej umowy to jej duża zaleta. Zazwyczaj nie ma w niej klauzul rozwiązujących. Strony są pewne, że osiągną cel (czynsz, dostępność miejsca do parkowania) przez cały okres wskazany w umowie. Umowa najmu powinna wskazywać dokładnie datę na jaką zawieramy umowę. W umowie warto zawrzeć termin wydania pomieszczenia a także termin wydania kluczy (często są z tym problemy i data wydania się przedłuża).

Aby umowa najmu nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony – Pamiętaj o odpowiednich klauzulach!

Kaucja – zabezpiecza czynsz i inne opłaty.

Zawierając umowę najmu pomieszczenia garażowego lub miejsca parkingowego pamiętaj, że nie każdy najemca jest rzetelny, niektórzy zapominają o płatnościach. Często z tego powodu powstają zaległości.

Zdarzają się też szkody, które spowodował najemca (uszkodzenia, najechania, wgniecenia). Te problemy możemy zniwelować odpowiednią kaucją zabezpieczającą.

Pamiętaj! Kaucję powinieneś otrzymać w dniu wydania przedmiotu najmu. Późniejsze przekazanie kaucji może być obciążane ryzykiem i w konsekwencji uciążliwym ponaglaniem najemcy.

Wypowiedzenie umowy na czas oznaczony – pamiętaj by zabezpieczyć się odpowiednim zapisem!

Pamiętajmy, że umowa na czas określony obliguje Strony do wypełnienia jej zapisów zgodnie z określonym terminem.

Strony mogą zastrzec w Umowie, że z ważnych przyczyn mogą zakończyć umowę wcześniej. Warto pamiętać też o odpowiednim terminie wypowiedzenia w przypadku wcześniejszego zakończenia Umowy.

Jeśli chcesz mieć możliwość wcześniejszego zakończenia umowy – dodaj odpowiednie zapisy – przyczyny po ziszczeniu których możesz rozwiązać umowę wcześniej.

Załącznik do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy.

Każdą umowa najmu powinna zawierać protokół opisujący stan przedmiotu najmu. Tam wpisz wszystkie istotne dane które powinny być zdefiniowane w dniu wydania.

Jeśli potrzebujesz dobrego wzoru umowy najmu garaży w PDF lub WORD poniżej podaję dane kontaktowe.

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy profesjonalnego prawnika, zrzeszonego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – podaję kontakt: Dominik Nowak tel: 500861130, email: kontakt@dnradcaprawny.pl

Zachęcam do pozostawienia komentarza -odpowiemy niezwłocznie.

O Autorze.

Dominik Nowak – prawnik, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach publicznych
i podmiotach prywatnych w obszarze nieruchomości, doradztwa rodzinnego oraz gospodarczego.

Ukończył aplikację radcowską i zdał państwowy egzamin zawodowy. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, która należy do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA). Ukończył z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego. Na co dzień doradza dużym podmiotom gospodarczym, a także osobom fizycznym w języku polskim i angielskim.

Dodaj komentarz