Ochrona majątku Polonii. Concierge prawny. Porady prawne prawnik UK, Kanada, USA.

jak zapewnić opiekę bliskim mieszkajac za granica

Wielokrotnie zwracacie się Państwo do mnie z problemem ochrony majątku i interesów lub ubezwłasnowolnienia pozostawionej w Polsce osoby bliskiej w sytuacji gdy dzieci (wnioskodawcy) przebywają za granicą. W czasach gdy komunikacja z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii lub Francji nie stanowi problemu i dzieci mają dość dobre rozeznanie i możliwości kontaktu z matką czy ojcem w podeszłym wieku barierą może się okazać formalny aspekt sprawowania nad nimi właściwej opieki. Emigracja, która od kilku lat jest istotnym zjawiskiem w Polsce, nieuchronnie doprowadza do okoliczności, w których ogromnym wyzwaniem staje się odpowiednia opieka nad członkami rodziny pozostawionymi w kraju.

Spis treści:

  1. Wyzwania opieki nad rodziną na emigracji
  2. Profesjonalna pomoc prawna w procesie ubezwłasnowolnienia
  3. Wsparcie dla Polonii w sprawach prawnych
  4. Bezpieczeństwo i świadomość w zarządzaniu własnym mieniem

Wyzwania opieki nad rodziną na emigracji

W sytuacji, gdy dochodzi do spadku sprawności fizycznej oraz towarzyszą dolegliwości chorobowe, mogące powodować potrzebę ubezwłasnowolnienia należy zmierzyć się z urzędowymi, oraz medycznymi problemami, które z perspektywy miejsca zamieszkania za granicą mogą wydawać się utrudnione.

Profesjonalna pomoc prawna w procesie ubezwłasnowolnienia

Często dzieci osób ubezwłasnowolnionych nie mieszkają w Polsce od dłuższego czasu, a świadomość szybko zmieniających się przepisów prawa może być niewystarczająca do sprawnego samodzielnego przeprowadzenia procedury ubezwłasnowolnienia.

Powierzając sprawy procedur administracyjno-prawnych profesjonalnemu pełnomocnikowi możecie być Państwo pewni, że oddajecie sprawy w ręce osób na co dzień zajmujących się tymi sprawami. Zawodowy dystans i empatia w skomplikowanych sytuacjach życiowych to niekiedy klucz do pozytywnego zakończenia sprawy.

Wsparcie dla Polonii w sprawach prawnych

Często kontaktują się ze mną osoby z takich krajów jak Stany Zjednoczone lub Kanada, które opuściły Polskę wiele lat temu, a ich obecny tryb życia uniemożliwia im opuszczenie kraju zamieszkania celem przeprowadzenia niezbędnych działań, zaopiekowania się majątkiem lub sprawami rodziców. W takich sytuacjach oczekujecie Państwo, aby zająć się sprawami kompleksowo.

Bezpieczeństwo i świadomość w zarządzaniu własnym mieniem

Kancelaria raportuje systematycznie o podejmowanych czynnościach i przewidywanych terminach ich rozwiązania.

Należy bowiem wiedzieć, że stan prowadzący do ubezwłasnowolnienia w przypadku np. prowadzonej działalności gospodarczej, lub posiadania znacznego majątku, którym należy sprawnie zarządzać, wymaga odpowiednich zabiegów profilaktycznych przez osoby, które umiejętnie poruszają się w przepisach prawa gospodarczego, podatkowego oraz rodzinnego.

Ubezwłasnowolnienie to jedno z kilku wyjść z narastających problemów z wiekiem oraz chorobami – warto je rozważyć.

Jeśli zatem jesteście Państwo w rozłące ze swoimi bliskimi, a potrzebujecie Państwo profesjonalnej porady lub stałej współpracy przy opiece prawnej nad swoimi bliskimi mieszkającymi w Polsce zapraszam do kontaktu celem rozwiązania zaistniałego problemu.

Zabezpieczając wszelkie procedury, często wymagające nagłych i sprawnych decyzji majątkowych, dotyczących zdrowia lub kwestii administracyjnych możecie państwo być spokojniejsi o sprawy rodzinne pozostawione w Polsce.

Zachęcam do kontaktu pod e-mailem: kontakt@dnradcaprawny.pl oraz pod numerem telefonu 500-86-11-30.

Odpowiadam na każde zapytanie szybko i konkretnie.