Zasiedzenie nieruchomości – informacje ogólne, radca prawny – Warszawa

zasiedzenie nieruchomości na czym polega

Na rynku nieruchomości częstym problemem prawnym jest możliwość nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Spis treści:

Problem z zasiedzeniem nieruchomości

W swojej praktyce spotykam się z problematyką zasiedzenia nieruchomości zarówno będących własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ale także osób fizycznych. Długotrwały stan faktyczny prowadzący do realnej zmiany właściciela nieruchomości może rodzić wiele problemów dla obecnych właścicieli.

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości co do której zachodzi podejrzenie zasiedzenie przez inne osoby lub sam posiadasz nieruchomość przez określony ustawowo czas – jesteś w dobrym miejscu.

Sytuacja prawna nieruchomości

Często moi klienci są zaskoczeni, że sytuacja prawna ich nieruchomości może być bardzo skomplikowana. Zarówno w aspekcie utraty prawa własności do działki lub lokalu jak i możliwości nabycia prawa własności nieruchomości. Możliwość skutecznej zmiany właściciela nieruchomości przez osoby trzeci może poważnie wpłynąć na stan posiadania klientów – ich majątku, a także bezpieczeństwa finansowego – zarówno w aspekcie pozytywnym jak i negatywnym.

Nieumiejętne postępowanie w zakresie zasiedzenia nieruchomości, lekceważenie biegnących terminów, a w szczególności brak odpowiednich działań prawnych prowadzących do przerwania biegu zasiedzenia, może być dla właścicieli nieruchomości  brzemienne w skutkach.

Wiedza na temat zasiedzenia

Na mojej stronie, przekazuję Państwu wiedzę, która przy udziale stron postępowania w tym także przy udziale  doświadczonego radcy prawnego uchroni Państwa od negatywnych konsekwencji zasiedzenia nieruchomości. Na blogu znajdzie także Państwo publikacje dotyczące zasiedzenia, dzięki którym w stosunkowo krótkim czasie staniecie się Państwo właścicielami nieruchomości, którą aktualnie posiadacie.

W swoich publikacjach skupię się na najważniejszych aspektach prawa materialnego oraz procesowego – dotyczących zasiedzenia nieruchomości. Znajdziecie Państwo informacje dotyczące:

   1. przesłanek zasiedzenia
   2. elementów związanych z postępowaniem o stwierdzenie zasiedzenia
   3. informacji praktycznych dotyczących postępowania
   4. orzecznictwa związanego z zasiedzeniem nieruchomości
   5. kosztów postępowania i kosztów pobocznych związanych z zasiedzeniem.

W publikacjach postaram się omówić tematykę zasiedzenia, korzystając z ugruntowanego orzecznictwa oraz dorobku doktryny.

Znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania:

   1. Czy dopuszczalne jest zasiedzenie lokalu mieszkalnego?
   2. Czy osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy bez zachowania formy aktu notarialnego, jest posiadaczem w dobrej wierze?
   3. Kiedy przerywa się bieg zasiedzenia nieruchomości? Jakie czynności przerywają bieg terminu zasiedzenia?
   4. Czy można nabyć prawo użytkowania wieczystego przez zasiedzenie?
   5. Czy zapłata właścicielowi nieruchomości wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości prowadzi do zasiedzenia?
   6. Czy oferta zakupu nieruchomości skierowana do właściciela przez aktualnego posiadacza przerywa bieg terminu do zasiedzenia nieruchomości?
   7. Czy byłemu właścicielowi, który utracił nieruchomość z powodu jej zasiedzenia, przysługuje wynagrodzenie za czas sprzed terminu zasiedzenia określonego w prawomocnym postanowieniu?
   8. Na czym polega zasiedzenie nieruchomości w dobrej i złej wierze?
   9. Jak długo trwa sprawa o zasiedzenie w sądzie?
   10. Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie?
   11. Jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o zasiedzenie?
   12. Jak przygotować się do wniosku o zasiedzenie składanego do sądu?
   13. Czy mogę zasiedzieć czyjąś nieruchomość?

Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w moich publikacjach. We wszystkich sprawach zachęcam do kontaktu. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie.


Dominik Nowak radca prawny porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe Warszawa |Śródmieście | MokotówDominik Nowak – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2009 r. jako prawnik w organach administracji szczebla centralnego. Prawnik z doświadczeniem w zakresie spraw rodzinnych, nieruchomości oraz pomocy społecznej. Praktyk w zakresie postępowań związanych z pomocą społeczną, prawem rodzinnym i opiekuńczym. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego.

KONTAKT:

dominik.nowak@oirpwarszawa.pl

Dodaj komentarz