Zaprzeczenie ojcostwa macierzyństwa przez matkę, ojca | Jak napisać pozew? | Darmowy, bezpłatny wzór pozwu | Radca prawny -Warszawa

zaprzeczenie ojcostwa jak napisać pozew

Szanowni Państwo,

Jeśli chcecie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa znajdujecie się w dobrym miejscu.

Dziękuję za duże zainteresowanie poprzednim moim wpisem.

Podstawowe zagadnienia dotyczące zaprzeczenia ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego przez ojca lub matkę analizowałem dla Państwa w pierwszym wpisie w tym temacie. Możecie zapoznać się z nim pod poniższym linkiem.

https://dnradcaprawny.pl/2018/zaprzeczenie-ojcostwa-prawnik-radzi-jak-zlozyc-pozew-o-zaprzeczenie-ojcostwa-warszawa-radca-prawny-kiedy-zlozyc-termin-jak-i-kiedy-zgodnie-z-prawem/

W dzisiejszym wpisie dowiecie się Państwo jak skutecznie napisać i złożyć  pozew o zaprzeczenie ojcostwa, kto może to zrobić, jakie są procedury sądowe oraz co musi zawierać pozew. Analiza postępowania krok po kroku pozwoli przyspieszyć czas do wydania wyroku, co znacząco skraca czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy.

Przygotowałem także dla Państwa darmowy wzór pozwu, który znajdziecie po przeczytaniu całego wpisu na jego końcu.

Spis treści:

Jak skutecznie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Aby skutecznie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa, należy prawidłowo ustalić strony przyszłego postępowania. Obowiązek ten spoczywa na inicjującym proces, czyli na powodzie.

Powództwo w procesie o ustalenie ojcostwa może wytoczyć:

 1. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczy mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku.
 2. W przypadku kiedy powodem jest matka, może ona wytoczyć powództwo przeciwko mężowi i dziecku w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
 3. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. 

Pozew jak każde pismo procesowe musi zawierać:

 • dane stron postępowania tj.: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numer PESEL strony powodowej,
 • oznaczenie sądu do którego kierowane jest pismo,
 • tytuł (oznaczenie rodzaju pisma),
 • dokładnie określone żądanie i dowody na jego poparcie,
 • podpis powoda lub pełnomocnika,
 • odpisy pozwu dla stron postępowania,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu.

Pozew kierujemy do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Dowody na to, że ojciec lub matka nie jest biologicznym rodzicem

Najważniejszym z punktu widzenia powoda jest przedstawienie dowodów potwierdzających tezę o tym, że nie jest ojcem lub matką dziecka (w przypadku dziecka, że pozwani nie są jego biologicznymi rodzicami).

W tym celu należy wskazać na podstawowe środki dowodowe w zakresie zaprzeczenia ojcostwa:

 • udowodnienie braku możliwości zapłodnienia kobiety w danym czasie, okoliczności świadczące o przyczynach faktycznych powodujących długotrwały brak możliwości  zapłodnienia kobiety w danym czasie (np. długotrwała delegacja, choroba, etc…),
 • dowody z zakresu badania krwi dziecka i rodziców,
 • dowody z zakresu badania antropologicznego tj.: porównywania cech pomiarowych i opisowych ludzkiego ciała w celu ustalenia zbieżności tych cech z osobami będącymi potencjalnie krewnymi ( w naszym przypadku ojciec dziecka),
 • badanie DNA,
 • zeznania świadków potwierdzające przytoczone w pozwie tezy.

Sąd na rozprawie wysłucha także strony na okoliczności podnoszone w pismach procesowych. Wtedy powód samemu będzie mógł potwierdzić lub rozwinąć argumenty przytoczone w pozwie.

Opłata za złożenie wniosku

Tak przygotowany pozew należy złożyć w sądzie, uiszczając opłatę od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa. Opłata ta, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi 200 zł. Opłatę można wnieść na rachunek bankowy sądu, w formie gotówkowej w kasie sądu lub naklejając znaki sądowe na np. pierwszą stronę pozwu.

Opłata od pozwu to nie jedyny koszt, który poniesiemy w związku z wytoczeniem powództwa.

W przypadku przegranej – oddalenia pozwu – powód będzie zobowiązany do poniesienia opłaty tytułem kosztów ewentualnych biegłych powołanych przez sąd oraz kosztów zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika.

W przypadku wygranej (uznania powództwa) sąd zobowiąże przegranych do pokrycia kosztów wpisu oraz ewentualnego zastępstwa pełnomocnika powoda (np. radcy prawnego).


W kolejnych wpisach będę przedstawiał inne tematy związane z zaprzeczeniem ojcostwa : alimenty na dzieci, zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora.

Jeśli zamierzasz złożyć pozew lub masz wątpliwości czy Twój pozew będzie złożony skutecznie zapraszam do komentowania lub kontaktu. Wskazane problemy będę się starał omówić indywidualnie lub w kolejnych wpisach.

Jeśli po przeczytaniu powyższego wpisu nadal macie Państwo pytania  – zapraszam do kontaktu: dominik.nowak@oirpwarszawa.pl – oraz komentowania.

Odpowiadam na każde poruszone przez Państwa kwestie oraz zachęcam do wskazywania co powinno być przedmiotem kolejnych wpisów.Dominik Nowak radca prawny porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe Warszawa |Śródmieście | MokotówDominik Nowak – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2009 r. jako prawnik w organach administracji szczebla centralnego oraz samorządowego. Prawnik z doświadczeniem w zakresie spraw rodzinnych, nieruchomości oraz pomocy społecznej. Praktyk w zakresie postępowań związanych z pomocą społeczną, prawem rodzinnym i opiekuńczym. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego.

Dodaj komentarz