Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

Szanowni Państwo,

z poprzednich wpisów dowiedzieliście się Państwo jak skutecznie zaprzeczyć ojcostwu lub macierzyństwu. Moje poprzednie wpisy dotyczyły:

1. Informacji ogólnych i podstaw prawnych do zaprzeczenia ojcostwa,

2. Skutecznego wniesienia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.

W dzisiejszym wpisie dowiecie się Państwo, jakie są skutki uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego, że powód nie jest ojcem lub matką dziecka.

Spis treści:

Możemy mówić o 3 obszarach, na które ma wpływ uprawomocnienie się wyroku dotyczącego ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa.

  1. Alimentów – w przypadku gdy powód płacił je przed uprawomocnieniem się wyroku.
  2. Dziedziczenia – wyrok stwierdzający że powód nie jest biologicznym rodzicem przerywa prawną więź pokrewieństwa.
  3. Władzy rodzicielskiej – możliwości wpływania na losy dziecka i decydowania o nim

Uprawomocnienie wyroku

W przypadku uprawomocnienia się wyroku następuje sytuacja, w której to żadne więzi formalne nie wiążą powoda z dzieckiem. Należy jednak zauważyć, że sam fakt zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa nie powoduje zniweczenia niektórych wcześniej podejmowanych decyzji w stosunku do małoletniego.

W przypadku władzy rodzicielskiej wyrok w zakresie ojcostwa lub macierzyństwa wywiera skutek dopiero na przyszłość (ex nunc) co jest jednoznaczne z tym, że wszystkie decyzje podejmowane przez domniemanego ojca lub matkę przed uprawomocnieniem się wyroku pozostają w mocy do czasu ich odwołania.

Obowiązek alimentacyjny

Podobnie jest z obowiązkiem alimentacyjnym – istnieje on nadal do momentu prawomocności wyroku. Uznaje się, że obowiązek ten istniał w czasie kiedy sytuacja prawna była unormowana, zaś przestaje obowiązywać z chwilą zaprzeczenia ojcostwa i uznania go przez sąd.

Mąż matki, zobowiązany prawomocnym wyrokiem do świadczenia alimentów na rzecz dziecka, może z chwilą prawomocnego obalenia domniemania jego ojcostwa w drodze zaprzeczenia ojcostwa żądać ustalenia, że jego obowiązek alimentacyjny ustał co do świadczeń alimentacyjnych nie spełnionych do tej chwili.

(uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 11 października 1982 r., III CZP 22/82)

Nie oznacza to jednak, że dotychczasowe alimenty mają być płacącemu zwrócone.

Dotychczasowemu mężowi matki nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconych w czasie domniemania ojcostwa alimentów.  Uznaje się, że w czasie, w którym ojciec formalnie pozostawał zobowiązany do alimentów, miał obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka, a żądanie zwrotu zapłaconych alimentów byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

W przypadku zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa zostaje przerwana formalna więź pomiędzy dzieckiem a dotychczasowym rodzicem. Wobec powyższego niedopuszczalne jest dziedziczenie ustawowe pomiędzy dotychczas uważanego za ojca lub matkę a dzieckiem. Stan taki ma skutek (ex tunc) od momentu urodzenia się dziecka.

Jeśli nie wiesz, jak złożyć pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego lub chcesz go złożyć samodzielnie przy pomocy radcy prawnego, zapraszam do kontaktu.


W kolejnych wpisach będę przedstawiał inne tematy związane z zaprzeczeniem ojcostwa : co zrobić gdy minął termin na zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora.

Jeśli zamierzasz złożyć pozew lub masz wątpliwości czy Twój pozew będzie złożony skutecznie zapraszam do komentowania lub kontaktu. Wskazane problemy będę się starał omówić indywidualnie lub w kolejnych wpisach.

Jeśli po przeczytaniu powyższego wpisu nadal macie Państwo pytania  – zapraszam do kontaktu: dominik.nowak@oirpwarszawa.pl – oraz komentowania.

Odpowiadam na każde poruszone przez Państwa kwestie oraz zachęcam do wskazywania co powinno być przedmiotem kolejnych wpisów.Dominik Nowak radca prawny porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe Warszawa |Śródmieście | MokotówDominik Nowak – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2009 r. jako prawnik w organach administracji szczebla centralnego oraz samorządowego. Prawnik z doświadczeniem w zakresie spraw rodzinnych, nieruchomości oraz pomocy społecznej. Praktyk w zakresie postępowań związanych z pomocą społeczną, prawem rodzinnym i opiekuńczym. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego.

One Reply to “Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty”

  1. A co jeżeli domniemany ojciec nie jest mężem matki?czy w chwili zaprzeczenia ojcostwa może on starać się o zwrot alimentów?

Dodaj komentarz