Ubezwłasnowolnienie

1.Czy można złożyć wniosek we własnym imieniu? Czy osoba może się sama ubezwłasnowolnić?

 https://dnradcaprawny.pl/2017/czy-mozna-zlozyc-wniosek-o-ubezwlasnowolnienie-w-swoim-imieniu-kto-moze-zlozyc-wniosek-o-ubezwlasnowolnienie/ (kliknij)

2. Kto możne złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie. Katalog osób mogących wystąpić z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie osoby. Przyczyny oddalenia wniosku.

https://dnradcaprawny.pl/2017/kto-moze-zlozyc-wniosek-o-ubezwlasnowolnienie/(kliknij)

3. Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej, chorej na Alzheimera. Jak napisac wniosek, co musi zawierać?

Wpis przedstawia elementy niezbędne do złożenia wniosku, a także wskazuje sąd właściwy do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie.

https://dnradcaprawny.pl/2017/wniosek-o-ubezwlasnowolnienie-osoby-starszej-chorej-na-alzhimera-jak-napisac-dokumenty-do-wniosku-sad-wlasciwy/  (kliknij)

4. Ubezwłasnowolnienie – skutki, definicja i informacje ogólne.Podstawowe informacje dotyczące problematyki ubezwłasnowolnienia. Informacje dotyczące tego kto może zostać ubezwłasnowolniony, jakie są rodzaje ubezwłasnowolnienia oraz jak sądu orzekają w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

https://dnradcaprawny.pl/2017/ubezwlasnowolnienie-i-jego-skutki-definicja-i-informacje-ogolne/ (kliknij)

Dodaj komentarz