Poręczenie umowy najmu dla studenta lub przedsiębiorcy – ważne informacje o zabezpieczeniu umowy. Wzór umowy poręczenia.

Coraz częściej wykorzystywanym sposobem zabezpieczenia czynszu najmu jest umowa poręczenia. Czy poręczenie to sposób by zminimalizować ryzyko braku płatności czynszu najmu?

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (wynajmującego) wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik (najemca) nie wykonał zobowiązania (czynszu najmu lub innych zobowiązań wynikających z umowy). Oświadczenie poręczyciela powinno być bezwzględnie złożone na piśmie. Decyduje to o ważności poręczenia.

Obecnie jednym z najczęściej zadawanych pytań przez najemców jest to jak mogą bezpiecznie wynająć mieszkanie. I nie dotyczy to tylko Warszawy, Poznania Wrocławia lub Krakowa gdzie czynsze są dość wysokie w stosunku do reszty kraju. Umowę najmu można zabezpieczyć w każdym przypadku – gwarantując godziwy zysk dla wynajmującego.

Z pewnością poręczenie jest skuteczną metodą na dodatkową gwarancję i ochronę umowy najmu.

W sytuacji braku możliwości zapłaty czynszu przez najemcę poręczyciel gwarantuje zapłatę poprzez odpowiednią umowę.

Odpowiednią umowę poręczenia rekomenduję jako załącznik do umowy najmu. Prawidłowe przygotowanie umowy najmu pozwoli na skuteczną egzekucję swoich praw.

Wynajmujący ma gwarancję że w sytuacji nie wypłacalności najemcy może skierować swoje roszczenie do poręczyciela dla kogo umowa poręczenia Umowa poręczenia jest szczególnie ważna dla wynajmujących którzy mają wątpliwości co do możliwości finansowych najemców.

W kontekście poręczenia najczęściej dostaje pytania dotyczące poręczenia wobec:

1. studentów osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia;

2. obcokrajowców których kontrakty są krótkoterminowe lub mogące być szybko zakończone ( praca sezonowa lub jednorazowe zlecenie);

3. osoby które dopiero rozpoczęły pracę (na umowę o pracę);

4. osoby które nie są w stanie przedstawić swoich dochodów na pokrycie wysokiego czynszu najmu.

W takiej sytuacji najemca może przedstawić poręczyciela w osobie członka rodziny i tutaj mogą to być rodzice inne osoby gwarantujące zapłatę czynszu mogą to też być osoby prawne spółki. Często spotykanym przykładem jest poręczenie pracodawcy wobec najemcy.

Ostrożnie wybierajmy poręczyciela. Gdy poręczycielem zostaje osoba nieodpowiednia (posiadająca małe dochody) egzekucja należności z zabezpieczenia także nie będzie możliwa!

Na co zwrócić uwagę w umowie poręczenia?

Podstawową kwestią jest kwota lub zakres zobowiązań jaką zabezpiecza poręczyciel. Jest to bardzo ważne, gdyż zabezpieczenie może dotyczyć zarówno kwoty czynszu jak i innych przyszłych zobowiązań typu naliczone media lub szkody dokonane przez najemcę w lokalu.

Jak regulujemy odpowiedzialność poręczyciela? Czy odpowiedzialność jest całkowita (solidarna) czy można ją ograniczyć? W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Kim jest współdłużnik solidarny?

Jeżeli termin płatności długu – w tym przypadku czynszu najmu lub innych zobowiązań wynikających z umowy najmu- nie jest oznaczony albo jeżeli płatność długu zależy od wypowiedzenia, poręczyciel może po upływie sześciu miesięcy od daty poręczenia, a jeżeli poręczył za dług przyszły – od daty powstania długu żądać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty albo z najbliższym terminem dokonał wypowiedzenia. Jeżeli wierzyciel nie uczyni zadość powyższemu żądaniu, zobowiązanie poręczyciela wygasa.

Jak pokazuje powyższe – odpowiednio skonstruowana umowa poręczenie umowy najmu może być istotnym elementem w przypadku długotrwałego procesu dochodzenia należności z tytułu umowy najmu.

O ograniczeniach egzekucji w kontekście z zabezpieczenia czynszu najmu piszę w osobnej publikacji i już teraz zachęcam do jej przeczytania.

Umowa poręczenia jest dobrym rozwiązaniem dla osób które wahają się czy ich najemca będzie w stanie opłacić czynsz najmu do końca umowy z przyczyn ekonomicznych bądź indywidualnych jeśli potrzebujesz porady w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia umowy najmu twojego lokalu mieszkalnego lub użytkowego Kancelaria przygotowuje takie dokumenty oraz redaguje umowy najmu w taki sposób by były zgodne z przepisami i gwarantował gwarantowały wynajmującemu dodatkowe zabezpieczenie umowy.

Wzór umowy poręczenia umowy najmu – jak wykazuje powyższy artykuł – jest jednym z ważniejszych składowych bezpiecznej umowy najmu.

Jeśli wynajmujesz lokal i po przeczytaniu powyższego artykułu uważasz, że umowa poręczenia to dobry sposób na zabezpieczenie warunków umownych – Kancelaria przygotowuje odpowiednie umowy poręczenia.

Jeśli powyższy wpis nie wyczerpał Państwa wątpliwości lub potrzebujecie bezpiecznej umowy najmu w zwykłym trybie lub w trybie najmu okazjonalnego dostosowanego do danej sytuacji obcokrajowca Kancelaria świadczy pomoc prawną w tym zakresie. Redakcja umowy, przygotowanej nowej, sprawy związane z rozliczeniem lub wypowiedzeniem umowy najmu są jednym w ważnych filarów działalności Kancelarii. Także w języku angielskim oraz ukraińskim.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: kontakt@dnradcaprawny.pl lub pod numerem telefonu: 500-861-130

If the above translation of the legal problem does not exhaust your doubts or you need a safe lease agreement in the ordinary mode or in the form of an occasional lease adapted to the given situation of a foreigner, my Law Firm provides legal assistance in this area. The editing of a contract, a prepared new one, matters related to the settlement or termination of a lease contract are one of the important pillars of my Law Firm’s activities. Also in English and Ukrainian.

If you have any questions, please contact: kontakt@dnradcaprawny.pl or by phone: 500-861-130


Dodaj komentarz