Pomoc prawna dla Polonii z Kanady | Porady polskie przepisy |Polski prawnik wyjaśnia sprawy rodzinne, spadki, nieruchomości.

pomoc prawna dla polaków w kanadzie

Kancelaria z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w szeregu spraw rodzinnych i nieruchomościowych położonych na terenie całej Polski. Celem działań Kancelarii jest wsparcie m.in. Polonii kanadyjskiej. Dobre doświadczenia z Klientami z Kanady: Polonią, ich rodzinami spowodowały, że doceniamy i dziękujemy za zaufanie do polskich prawników – radców prawnych specjalizujących się w sprawach rodzinnych, nieruchomościowych i innych.

Porady prawne dla Polonii w Kanadzie w tym także porady online oraz opinie prawne są w kręgu bieżącego zainteresowania Klientów Kancelarii. Od dłuższego czasu jednym z najczęstszych klientów Zagranicznych mojej kancelarii są Kanadyjczycy polskiego pochodzenia lub Polonia kanadyjska zamieszkująca największe miasta Kanady takie jak Toronto, Montreal, Vancouver Edmonton a także Callgary.

Jednym z podstawowych obszarów doradztwa prawnego które świadczy Kancelaria na rzecz Polonii w Kanadzie to opinie prawne oraz wnioski z zakresu ubezwłasnowolnienia osób. Z problemem bez ubezwłasnowolnienia wiążą się także relacje krewnych w stosunku do instytucji opieki medycznej takich jak szpitale oraz innych podmiotów jak ośrodki pomocy społecznej poradnię oraz prywatne przychodnie.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie interpretacji polskich przepisów dotyczących zgód osób wymagających leczenia w przypadku nagłej potrzeby.

Kolejnym niezwykle częstym problemem jest zarządzanie nieruchomościami na odległość. Poprzez opiekę Kancelarii w zakresie stosownych umów, oświadczeń oraz kontakty z urzędami administracji publicznej można zapobiec negatywnym skutkom zaniechań.

W szczególności częstej problemem osób zamieszkujących Kanadę jest zarządzanie najmem lokali mieszkalnych lub użytkowych, rozwiązywanie umów a także odpowiednia redakcja nowych umów z najemcami.

Dobrym kanałem świadczenia pomocy prawnej są porady online. Tego typu kontakty z prawnikiem w Polsce są niezwykle ułatwione, gdyż komunikacja następuje w sposób ciągły za pomocą środków komunikacji elektronicznej a także wideokonferencji. Współpracownicy Kancelarii dostosowują swój grafik pracy do odpowiedniego przesunięcia czasu typowego dla Kanady .

pomoc prawna porady prawne dla polonii w kanadzie prawnik polska kancelaria

Z jakimi sprawami ostatnio się zajmujemy i w czym możemy Państwu pomóc?

Sprawy rodzinne w polsko-kanadyjskich relacjach.

 1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego – reprezentacja w Polsce osób zamieszkujących Kanadę – wsparcie w zakresie testamentów pozostawionych w Polsce.
 2. Sprawy z zakresu prawa stanu cywilnego – rejestracja zagranicznych aktów stanu cywilnego, sprawy małżeńskie, podział majątku, rozwody, opieka nad dziećmi, nazwiska.
 3. Sprawy z zakresu ubezwłasnowolnienia, obrony przed ubezwłasnowolnieniem, sprawy z zakresu zgody na leczenie osoby starszej, kontakt z jednostkami opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia procedury zgody na zabieg operacyjny.
 4. Sprawy z zakresu opieki nad dziećmi lub ustalenia praw do kontaktów z dziećmi, ustalenie ojcostwa oraz zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy nieruchomości położonych w Polsce.

 1. Umowy najmu: zawieranie, rozwiązywanie, redagowanie umów – kontakt z najemcami, stosowne pisma oraz oświadczenia.
 2. Nieruchomości: badanie stanu prawnego, podejmowanie innych stosownych działań np. ochrona przed zasiedzeniem, ochrona przed innymi niekorzystanymi działania osób trzecich.
 3. Redagowanie umów przedwstępnych, umów dzierżawy lub reprezentacja Klientów przed notariuszem lub innymi urzędami celem regulacji stanu prawnego.

Sprawy administracyjne w sprawach wszczętych przez polskie organy.

 1. Podatki: podatek dochodowy, analizy i reprezentacja osób fizycznych i prawnych.
 2. Reprezentacja przed organami w sprawie zaległych podatków – stosowne pisma i wyjaśnienia.
 3. Reprezentacja przed organami egzekucyjnymi – występowanie w sprawach egzekucji komorniczych i dochodzeniu roszczeń.
porady prawne dla polonii kanada polski prawnik spadek majątek nieruchomości najem

Analiza umów międzynarodowych zawartych z Rządem Kanady.

 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Warszawie dnia 6 kwietnia 1990 r.;
 • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o wspieraniu mobilności młodych obywateli;
 • Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Kanadą;
 • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady o komunikacji lotniczej;
 • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Kanady w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Quebecu o współpracy ekonomicznej, naukowej, technologicznej i kulturalnej;
 • Porozumienie między Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Rzeczypospolitej Polskiej i Departamentem Środowiska oraz Departamentem Przemysłu Kanady o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

Celem szybkiego kontaktu należy skierować pytanie do Kancelarii: kontakt@dnradcaprawny.pl lub dominik.nowak@oirpwarszawa.pl

Telefon +48 500 86 11 30 – pod tym numerem można również pisać na WhatsUp.

Jeśli potrzebujesz pomocy – z pewnością odpowiemy na maila! Zachęcam do pozostawienia komentarza -odpowiemy niezwłocznie.


2 Replies to “Pomoc prawna dla Polonii z Kanady | Porady polskie przepisy |Polski prawnik wyjaśnia sprawy rodzinne, spadki, nieruchomości.”

 1. Dzień dobry, potrzebuję pomocy w sprawie wniosku o ubezwłasnowolnienie matki – kto bierze udział w sprawie ? Czy sąd decyduje w sprawach majątku mamy? Ile trwa takie postępowanie?

  1. Dominik Nowak radca prawny says: Odpowiedz

   Dzień dobry, sprawy o ubezwłasnowolnienie w Polsce mogą być prowadzone m.in na wniosek osoby bliskiej za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. Prawnik przygotowuje stosowne dokumenty, załączniki, występuje do organów w imieniu wnioskodawcy. W sprawie bierze udział wnioskodawca, uczestnik postępowania – osoba ubezwłasnowalniana oraz prokurator. Pełnomocnik prowadzi sprawę w imieniu wnioskodawcy i może we wniosku wskazać kwestie wymagające ochrony. W szczególności prawnik – radca prawny – pomoże rozstrzygnąć kwestie doradcy tymczasowego zajmującego się majątkiem mamy. Sąd powołuje doradcę tymczasowego do zajęcia się m.in sprawami majątkowymi na czas postępowania w sądzie. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie trwa od ok. 5 miesięcy do roku w zależności od aktywności uczestników a także ewentualnego scenariusza postępowania (apelacja, zażalenia itd.). Jeśli potrzebuje Pani pomocy w sprawie wniosku w Polsce – proszę o kontakt na maila podanego na stronie lub kontakt telefoniczny.

Dodaj komentarz