Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie

Często spotykam się z pytaniem kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie oraz jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie, żeby szybko i skutecznie przeprowadzić procedurę w sądzie.

W tym artykule skupię się na wyjaśnieniu kto i w jaki sposób może złożyć wniosek.

Spis treści:

  1. Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie
  2. Wątpliwości co do możliwości złożenia wniosku
  3. Osoby biorące udział w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może skierować do sądu:

 1. Małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
 2. Krewny w linii prostej osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
 3. Rodzeństwo osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
 4. Przedstawiciel ustawowy osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
 5. Prokurator.

Katalog osób wymienionych ma charakter zamknięty, tj. nie dopuszcza, aby inne osoby mogły go złożyć.8676681719_9df9cb5f2a_m

Wniosek złożony przez osobę nieuprawnioną podlega oddaleniu.

Wątpliwości co do możliwości złożenia wniosku

Jednocześnie powstała w doktrynie wątpliwość co do możliwości złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie przez samego ubezwłasnowolnianego. Niejednoznaczny pogląd w tej kwestii znajdował urzeczywistnienie w orzeczeniach sądów oddalających wnioski pochodzące od ubezwłasnowolnianego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 września 2016 r., sygn. Akt III CZP 38/16  uznał, że wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć także osoba, której wniosek ma dotyczyć. Jest to orzeczenie przełomowe z punktu widzenia wykładni przepisów zawierających zamknięty katalog podmiotów mających interes prawny w złożeniu wniosku.

Analizę treści wspomnianej Uchwały przygotowałem dla Państwa w tym miejscu.

Osoby biorące udział w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie

W postępowaniu z mocy prawa biorą udział następujące osoby:

 1. Osoba, której dotyczy wniosek,
 2. Jej przedstawiciel ustawowy,
 3. Małżonek osoby, której dotyczy ubezwłasnowolnienie.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązkowo w postępowaniu bierze udział prokurator.

Dodatkowo, w przypadku zaistnienia szczególnego interesu do postępowania mogą się dołączać organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka.

Organizacje takie mogą się dołączyć do postępowania na każdym jego etapie.

Jeśli po przeczytaniu powyższego wpisu nadal macie Państwo pytania w zakresie osób, które mogą złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie – zapraszam do kontaktu i komentowania.

Odpowiadam na każde poruszone przez Państwa kwestie oraz zachęcam do wskazywania, co powinno być przedmiotem kolejnych wpisów.Dominik Nowak radca prawny porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe Warszawa |Śródmieście | MokotówDominik Nowak – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2009 r. jako prawnik w organach administracji szczebla centralnego. Prawnik z doświadczeniem w zakresie spraw rodzinnych, nieruchomości oraz pomocy społecznej. Praktyk w zakresie postępowań związanych z pomocą społeczną, prawem rodzinnym i opiekuńczym. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego.

Dodaj komentarz