Kim jest doradca tymczasowy? Jak ustanowić doradcę tymczasowego | Radca prawny doradza jak przeprowadzić ubezwłasnowolnienie krok po kroku. Warszawa, Siedlce, Płock.

doradca tymczasowy kim jest

Szanowni Państwo,

z uwagi na duże zainteresowanie tematem ubezwłasnowolnienia osoby chorej, pytaniami otrzymywanymi w prywatnych wiadomościach dotyczącymi czasu trwania procedury ubezwłasnowolnienia, staram się przybliżać Państwu krok po kroku elementy procedury ubezwłasnowolnienia.

Mam nadzieję, że wiedza przekazywana przez radce prawnego pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie specyfiki oraz zawiłości związanych z ubezwłasnowolnieniem częściowym lub całkowitym osoby chorej. W przypadkach problemów, których nie da się rozwiązać po przeczytaniu moich wpisów – zachęcam do darmowego, niezobowiązującego kontaktu pod adresem podanym na stronie. Państwa pytania postaram się wyjaśnić w kolejnych publikacjach.

W dzisiejszym wpisie skupie się na instytucji doradcy tymczasowego.

Doradca tymczasowy ustanawiany jest przy wszczęciu lub w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie osoby chorej na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu ( przez sąd). Doradca tymczasowy ustanawiany jest wyłącznie dla osoby pełnoletniej w przypadku gdy zachodzi konieczność ochrony praw osoby objętej wnioskiem o ubezwłasnowolnienie lub jej mienia.

Spis treści:

Kto może zostać doradcą tymczasowym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Z uwagi na to, że ustanowienie doradcy tymczasowego powoduje ograniczenie zdolności do czynności prawnych na czas trwania postępowania, przepisy przewidują preferencję dla osób bliskich przy ustanawianiu doradcy tymczasowego.

Zgodnie z art. 548 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego: Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Sąd może również zwrócić się do organizacji samorządowej, która w zadaniach statutowych ma na celu ochronę praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochronę praw człowieka o wskazanie kandydata na doradcę tymczasowego.

Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego sąd powinien wysłuchać osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Jakie są skutki ustanowienia doradcy tymczasowego?

Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych na równi z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo.

Co oznacza ustanowienie doradcy tymczasowego?

Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej w przypadku gdy zaciąga zobowiązanie lub dysponuje swoim prawem do skuteczności takiej czynności potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego – w tym przypadku doradcy tymczasowego. Wyjątek stanowią umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.

Kogo należny zawiadomić o ustanowieniu doradcy tymczasowego?

Sądem opiekuńczym, który należy zawiadomić o ustanowieniu lub odwołaniu doradcy tymczasowego, jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby, dla której doradca został ustanowiony.

W sytuacji gdy zachodzi brak miejsca zamieszkania – sąd rejonowy miejsca jej pobytu.  W przypadku braku wymienionych powyżej – właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Sąd opiekuńczy sprawuje nadzór nad czynnościami doradcy tymczasowego.

Kiedy odwołuje się doradcę tymczasowego?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego:

Art. 550. § 1. Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwilą, gdy:
1)   wniosek o ubezwłasnowolnienie został prawomocnie oddalony lub odrzucony albo postępowanie umorzono;
2)   na skutek orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu ustanowiony został opiekun lub kurator.
§ 2. Sąd odwołuje doradcę tymczasowego, jeżeli ustała potrzeba dalszej ochrony osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub jej mienia.
Jak widać, instytucja doradcy tymczasowego nie musi być trudnym pojęciem.
W przypadku wątpliwości w sprawach dotyczących działań doradców tymczasowych zachęcam do kontaktu.

W przypadku braku odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania zachęcam do zapoznania się z innymi moimi publikacjami. Innych sprawach zachęcam do kontaktu. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie.


Dominik Nowak radca prawny porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe Warszawa |Śródmieście | MokotówDominik Nowak – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2009 r. jako prawnik w organach administracji szczebla centralnego. Prawnik z doświadczeniem w zakresie spraw rodzinnych, nieruchomości oraz pomocy społecznej. Praktyk w zakresie postępowań związanych z pomocą społeczną, prawem rodzinnym i opiekuńczym. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego.

KONTAKT:

dominik.nowak@oirpwarszawa.pl

5 Replies to “Kim jest doradca tymczasowy? Jak ustanowić doradcę tymczasowego | Radca prawny doradza jak przeprowadzić ubezwłasnowolnienie krok po kroku. Warszawa, Siedlce, Płock.”

 1. Witam.
  Czy na doradcę tymczasowego, sąd może wyznaczyc lekarza psychiarte, ktory uczestniczy w badaniu prowadzonym przez bieglych sadowych? Lub czy doradca tymczasowy jest obecny podczas, gdy odbywa sie badanie przez bieglych sadowych. Dodam, ze na doradce tymczasowego zostal wyznaczony pracownik sadu(tylko na czas trwania rozprawy).

  1. Dominik Nowak radca prawny says: Odpowiedz

   Szanowna Pani, doradcą tymczasowym powinna zostać wskazana osoba która daje rękojmię należytego zabezpieczenia interesów osoby zaopiekowanej. Biegły sądowy jest „uczestnikiem” postępowania tj. ocenia materiał zgromadzony oraz wydaje opinię w zakresie stanu zdrowia. Tym samym w mojej ocenie zachodziłaby sprzeczność interesów i łączenie tych funkcji jest niemożliwe.

 2. Witam
  Proszę o informację czy można zostać doradcą tymczasowym nie składając wniosku o ubezwłasnowolnienie.Ewentualnie czy można złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego i czym to się różni. Zależy mi na czasie chora jest w śpiączce i nie mozna zastosować dalszego leczenia.
  Dziękuję za szybką odpowiedź.
  Marek

 3. Zlozylam wniosek o ubezwlasnowolnienie mamy z chorobą Alzheimera. Mama wyznaczyła mnie jako pelnomocnika w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności. Zespół d/spraw orzecznictwa nie uznanal tego pelnomocnictwa, kiedy napisalam, ze jest sprawa o ubezwlasnowolnienie i nawet do mnie nie odpisał tylko do matki. Następnie wysłał pismo z informacja, że sprawa jest zawieszona z urzędu do czasu ustalenia opiekuna przez sąd. Nie rozumiem dlaczego nie mogę być pełnomocnikiem, jezeli w sądzie w tej i innej sprawie nim jestem i dlaczego matka nie może mieć orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci będąc niezdolna do samodzielnej egzystencji tylko z faktu, że sprawa o ubezwlasnowolnienie jest w toku.

  1. Dominik Nowak radca prawny says: Odpowiedz

   Szanowna Pani dziękuję za zapytanie. Z uwagi konieczność prawidłowego postępowania w sprawie orzeczenie o niepełnosprawności a także o ubezwłasnowolnienie, a w szczególności w toku toczącego się już postępowania, zachęcam do bezpośredniego kontaktu na podanego maila.
   Opisana przez Panią sytuacja wymaga doprecyzowania i udzielenia szerszej odpowiedzi. Nie jest także wykluczone podjęcie działań w ramach toczącego się postępowania o ubezwłasnowolnienie i rozważenie ustanowienia doradcy tymczasowego. Z wyrazami szacunku. Dominik Nowak radca prawny

Dodaj komentarz